หน้าแรก | สิ่งพิมพ์นันทพันธ์ | สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์, สิ่งพิมพ์สำนักงาน | แผ่นพับ/โปรชัวร์

แผ่นพับมูลนิธิสันติสุข

แผ่นพับผ้าป่าวัดป่าดาราภิรมย์

แผ่นพับแนะนำโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ (ภาษาอังกฤษ)

แผ่นพับ บริษัท ผู้ชนะสิบทิศ 55 จำกัด

แผ่นพับศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 1

แผ่นพับบ้านกลางดอย

แผ่นพับพระธรรมจาริก

แผ่นพับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ฯ โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่

แผ่นพับของกรมการข้าว

แผ่นพับเที่ยวทั่วไทยไปกับเรา

แผ่นพับของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

แผ่นพับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

แผ่นพับของ EFL Learning Center

แผ่นพับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ไฟล์ภาพลูกค้านำมาเอง)

โบร์ชัวร์รูปเล่ม A4 แนวนอน BK HOME ออกแบบ 4 สีทั้งเล่ม เนื้อหาเน้นภาพผลงานโครงการต่างๆ ของ BK HOME

แผ่นพับ สถาบันกวดวิชา อ.พล ติวปึ๊ก (กำแพงเพชร) ออกแบบโทนสีฟ้า เนื้อหาภายในแผ่นพับประกอบไปด้วยตารางเรียนและรายละเอียดในคอร์สการเรียนต่างๆ ของสถาบัน

แผ่นพับของวัดป่าศาลาปางสัก

แผ่นพับเฮลเบิล โกลแนท (ลูกค้านำไฟล์ภาพพร้อมข้อความมาให้) ออกแบบตามโทนสีของโลโก้