หน้าแรก | สิ่งพิมพ์นันทพันธ์ | บรรจุภัณฑ์, สติกเกอร์, ฉลากสินค้า | ปกเทป-ซอง CD/DVD | ซีดีสกรีนพร้อมปั๊มข้อมูล งานคู่มือนักศึกษา

ซีดีสกรีนพร้อมปั๊มข้อมูล งานคู่มือนักศึกษา

ประเภท: บรรจุภัณฑ์, สติกเกอร์, ฉลากสินค้า หมวด: ปกเทป-ซอง CD/DVD ลงวันที่: 10 มิถุนายน 2557

ซีดีสกรีนพร้อมปั๊มข้อมูล งานคู่มือนักศึกษา

จัดทำซีดีสกรีนพร้อมปั๊มข้อมูล งานคู่มือนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ซึ่งนันทพันธ์พริ้นติ้ง จำกัด
จัดการออกแบบ Artwork และกำลังจะดำเนินการบรรจุลงหนังสือคู่มือนักศึกษาอีก 6,500 เล่ม โรงพิมพ์นันทพันธ์

สินค้าแนะนำ

งานปริ้นท์ปกซีดี งานของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

:รับพิมพ์ปกซีดี ดีวีดี ผลิตซีดี ดีวีดี พร้อมปั๊มข้อมูล :งานสกรีนซีดี ออกแบบมาโดยลูกค้า บรรจุลงซอ

งานทำดีวีดีพร้อมกล่องและปก

:รับสกรีนซีดี ดีวีดี ปก กล่อง ดีวีดี :งานสกรีนซีดี พร้อมปกและกล่อง ปกพิมพ์กระดาษอาร์ตการ์ด 4 สี