หน้าแรก | สิ่งพิมพ์นันทพันธ์ | หนังสือ, ตำราเรียน | วารสาร | หนังสือพิมพ์ถิ่นน่าน 1-15 มิ.ย. 59

หนังสือพิมพ์ถิ่นน่าน 1-15 มิ.ย. 59

ประเภท: หนังสือ, ตำราเรียน หมวด: วารสาร ลงวันที่: 29 กันยายน 2559

หนังสือพิมพ์ถิ่นน่าน จะมุ่งสร้างโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยใช้กลไกการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารทุกรูปแบบ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

หนังสือพิมพ์ถิ่นน่าน 1-15 มิ.ย.59 จำนวน 600 เล่ม

ขนาด =12x17" พับแล้ว

กระดาษปอนด์ 60g

4 ปกพิมพ์ 4 สี

ปกเผื่อ 200 ใบ

เนื้อในสีดำเผื่อยกละ 50 ใบ 5 ยก 20 หน้ารวมปก,พับครึ่ง

 

 

 

สินค้าแนะนำ

หนังสือไตลื้อเมืองลวงเหนือ สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเป็นหมู่บ้านเ

งานของเทศบาลบ้านแหวน

งานพิมพ์หนังสือ หนังสือรุ่น หนังสือประกอบการสอน หนังสือสารคดี เชียงใหม่ :จัดทำวารสาร ปกพิมพ