หน้าแรก | สิ่งพิมพ์นันทพันธ์ | หนังสือ, ตำราเรียน | วารสาร | จดหมายข่าวรายเดือน ประจำเดือน ส.ค. 59

จดหมายข่าวรายเดือน ประจำเดือน ส.ค. 59

ประเภท: หนังสือ, ตำราเรียน หมวด: วารสาร ลงวันที่: 12 ตุลาคม 2559

จดหมายข่าวรายเดือน ประจำเดือน ส.ค 59 จำนวน 500 เล่ม
ขนาด A4
ป.80g/ล ตัด 2=17.50x24",เบิก 150 ใบ,พิมพ์ 300 ใบ
ลง 2 แบบ# 4 พิมพ์น้ำเงิน พิมพ์กลับในตัว

สินค้าแนะนำ

งานหนังสือ นิ่ม แม็กกาซีน

งานหนังสือ นิ่มซี่เส็งใช้กระดาษอาร์ตการ์ดพิมพ์ 4 สี ทั้งเล่ม เนื้อในใช้กระดาษปอนด์ 80 แกรม โรงพิมพ์น

วารสารพระธรรมจาริก จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่หลักพระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เป็นแหล่งกลางแสดงความคิดเห็นของพุทธบริษัท และเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการพระธรรมจาริก

วารสารพระธรรมจาริก ขนาด 7X10 นิ้ว, ชุดปกพิมพ์ 4 สี เคลือบลามิเนต, เนื้อใน พิมพ์ 1 สี รูปเล่ม 44 หน้า