หน้าแรก | สิ่งพิมพ์นันทพันธ์ | หนังสือ, ตำราเรียน | วารสาร | จดหมายข่าวรายเดือน ประจำเดือน ส.ค. 59

จดหมายข่าวรายเดือน ประจำเดือน ส.ค. 59

ประเภท: หนังสือ, ตำราเรียน หมวด: วารสาร ลงวันที่: 12 ตุลาคม 2559

จดหมายข่าวรายเดือน ประจำเดือน ส.ค 59 จำนวน 500 เล่ม
ขนาด A4
ป.80g/ล ตัด 2=17.50x24",เบิก 150 ใบ,พิมพ์ 300 ใบ
ลง 2 แบบ# 4 พิมพ์น้ำเงิน พิมพ์กลับในตัว

สินค้าแนะนำ

วารสารโรงเรียนแม่ออน เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยกิจกรรมของโรงเรียนและเด็กนักเรียน บทความของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

วารสารโรงเรียน ขนาด A4 (210x297 มิลลิเมตร) พิมพ์ 4 สี เข้าเล่มแบบไสกาว รหัสงาน YU 5803-025

จัดทำนิตยสาร ดอกแก้ว

งานพิมพ์หนังสือ หนังสือรุ่น หนังสือประกอบการสอน หนังสือสารคดี เชียงใหม่ :งานพิมพ์นิตยสาร ปกพิ