หน้าแรก | สิ่งพิมพ์นันทพันธ์ | หนังสือ, ตำราเรียน | วารสาร | จดหมายข่าวรายเดือน ประจำเดือน ส.ค. 59

จดหมายข่าวรายเดือน ประจำเดือน ส.ค. 59

ประเภท: หนังสือ, ตำราเรียน หมวด: วารสาร ลงวันที่: 12 ตุลาคม 2559

จดหมายข่าวรายเดือน ประจำเดือน ส.ค 59 จำนวน 500 เล่ม
ขนาด A4
ป.80g/ล ตัด 2=17.50x24",เบิก 150 ใบ,พิมพ์ 300 ใบ
ลง 2 แบบ# 4 พิมพ์น้ำเงิน พิมพ์กลับในตัว

สินค้าแนะนำ

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

วารสารขนาด A4 (29.7x21 เซนติเมตร) ปกพิมพ์สี่สี เนื้อในพิมพ์ 1 สี และ 4 สี รหัสสินค้า OH 6010-

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

ขนาด A4 (210x297 มิลลิเมตร) เข้าเล่มเย็บมุงหลังคา ชุดปกและเนื้อในพิมพ์สี่สี จำนวน 8 หน้า (รวมปก)