หน้าแรก | สิ่งพิมพ์นันทพันธ์ | บรรจุภัณฑ์, สติกเกอร์, ฉลากสินค้า | สติ๊กเกอร์ | สติ๊กเกอร์เสาวรส

สติ๊กเกอร์เสาวรส

ประเภท: บรรจุภัณฑ์, สติกเกอร์, ฉลากสินค้า หมวด: สติ๊กเกอร์ ลงวันที่: 19 ตุลาคม 2559

สติ๊กเกอร์เสาวรส 2 cm 20000 ดวง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 cm
สติ๊กเกอร์ขาว-เงา ปริ้น 4 สี
ลง 290 แบบปริ้น 69 ใบ

สินค้าแนะนำ

งานสติ๊กเกอร์ของ Mae Nai winery

:รับพิมพ์สติ๊กเกอร์ tag label ฉลากครีม ฉลากเครื่องสำอาง ฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ฉลากผลิตภัณฑ์อาหา

:งานของร้านผ้า Pati

รับพิมพ์สติ๊กเกอร์ tag label ฉลากครีม ฉลากเครื่องสำอาง ฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ฉลากผลิตภัณฑ์อาห