หน้าแรก | สิ่งพิมพ์นันทพันธ์

X-stand ร้าน Homey Ceramics and Pretty Plus

หนังสือคู่มือโครงการประชุมทางการแพทย์ เนื้อหาในหนังสือเน้นภาพพร้อมคำบรรยาย สำหรับแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาการประชุมฯ มากขึ้น

เมนู at homeshabu & bistro ออกแบบ 4 สี สวยงาม เน้นภาพอาหาร พร้อมราคา เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกรับประทานหลากหลายเมนู

วารสารสถานการ์ณตลาดแรงงานภาคเหนือ จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่สถานการณ์ตลาดแรงงานในภาคเหนือและงานวิจัยที่น่าสนใจ

เมนูอาหารร้านครัวเชียงคาน (ภาพอาหารลูกค้านำไฟล์มาเอง) ออกแบบและโทนสีตามชื่อของร้าน เน้นภาพ และมีชื่อเมนูพร้อมราคา เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกอย่างหลากหลาย :)

งานหนังสือเครื่องวัดไฟฟ้า

นามบัตร คุณ YASUJI ลูกค้านำไฟล์พร้อมผลิตมาให้ ทางร้านรับปริ้นท์และพิมพ์งานเพื่อความสะดวกรวดเร็ว:)

ปฏิทินตั้งโต๊ะหมอไกร (รูปภาพลูกค้านำไฟล์มาเอง) ออกแบบและโทนสีตามความต้องการของลูกค้า:)

แผ่นพับเมนูอาหาร 168 RAMAN ออกแบบและโทนสีตามชื่อของร้าน เน้นภาพ และมีชื่อเมนูพร้อมราคา เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกอย่างหลากหลาย :)

หนังสือพระวินัยสังเขป วัด ห้วยซันเหนือ(วัดป่าโนนนิเวศน์) เนื้อในพิมพ์สีเดียว พิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตา ทำให้อ่านสบาย ชุดปกพิม์ 4 สี สวยงาม

เมนูอาหาร ออกแบบ 4 สี ตามโทนสีของร้าน มีภาพอาหาร เครื่องดื่ม พร้อมราคา เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกรับประทานหลากหลายเมนู

รายงานผลการดำเนินงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2560

การ์ดเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี :)

หลวงพ่อเข็มตอบปัญหา พระครูสุชีพภาวนาภิวัตร (หลวงพ่อเข็ม สุชีโว) วัดห้วยซันเหนือ ชุดปกออกแบบ 4 สี ตามโทนสีที่ลูกค้าต้องการ ส่วนเนื้อในมีทั้งภาพประกอบ พิมพ์ 4 สี และตัวอักษร พิมพ์ 1 สี

เมนูอาหารครัวบ้านปลา ออกแบบ 4 สี ตามโทนสีที่ลูกค้าต้องการ มีภาพอาหารพร้อมราคา ให้ลูกค้าได้เลือกทานหลากหลายเมนู

วารสารโรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยกิจกรรมของโรงเรียนและเด็กนักเรียน บทความของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

สูจิบัตร ขนาด A5 ในเล่มมีกำหนดการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฯ พร้อมภาพประกอบ

หนังสือ เส้นด้าย ลายผ้า ภูมิปัญญาไตลื้อ พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม ออกแบบตามธีมสีของผ้าทอไตลื้อ มีเนื้อหาบรรยายลักษณะของผ้าแต่ละชนิดพร้อมภาพประกอบที่สวยงาม

สินค้าแนะนำ

นามบัตร ออกแบบให้มีชื่อบุคคล ตำแหน่ง ชื่อบริษัท และอีเมล์ ใช้กระดาษที่มีคุณภาพสูงแต่ราคาย่อมเยา รวดเร็วทุกขั้นตอน

นามบัตร ขนาด 90x55 มิลลิเมตร พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน ไม่เคลือบ รหัสสินค้า NI 6003-064

กล่องผงถั่งเช่า เห็ดหลินจือ หจก.เพื่อนกานคอสเมติก

ขนาด Width 16 x Depth 4 x Height 8.5 cm. (ขนาดเมื่อกางออก 26.5 x 27 cm.) พิมพ์สี่สี ลงกระดาษ PK 30