pop up

อุปกรณ์ที่จะช่วยให้งานจัดแสดงสินค้า

โมเดลสามมิติ กล่องครีมกันแดดเนียนใสเด้ง Pure White Life

กล่องประกอบด้วย 2 ชิ้น (ตัวกล่องและฐาน) ขนาดตัวกล่อง Width 6 x Depth 6 x Height 4 cm. ขนาดฐานกล่อง