เมนู MR. CHAN PIZZERIA RESTAURANT ออกแบบ 4 สี ตามโทนสีของร้าน มีภาพอาหารพร้อมราคา ลูกค้าสามารถเลือกรับประทานได้มากมายหลายเมนู

เมนูอาหาร ขนาด A4 (210x297 มิลลิเมตร) พิมพ์ 4 สี 28 หน้ารวมปก ชุดปกเคลือบลามิเนตด้าน รหัสสินค้า N

ใบเสร็จรับเงิน

ขนาด A4 (210x297 เซนติเมตร) พิมพ์สีเดียว เข้าเล่มแบบปรุ-ฉีกหัว รหัสสินค้า YU 5905-038

หนังสือสบายดี... ความตาย โดยพระมหาอำนวย ปญฺญาวชิโร

ขนาด A5 เข้าเล่มใสกาว ชุดปกปีกพิมพ์สี่สีเคลือบลามิเนตเงาและปั๊มนูน เนื้อในสีเดียวจำนวน 160 หน้า