งานของ Awaken Tours

:รับพิมพ์ปลิว แผ่นพับ โปรชัวร์ เชียงใหม่ :งานพิมพ์แผ่นพับ 4 สีกระดาษอาร์ตการ์ด เคลือบเงา พิมพ

สติ๊กเกอร์ของ absolute Health

รับพิมพ์สติ๊กเกอร์ tag label ฉลากครีม ฉลากเครื่องสำอาง ฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร

ใบเสร็จรับเงิน ชม เรสซิเดนท์

ขนาด 5.75x8.25 นิ้ว (แนวตั้ง) พิมพ์สีเดียว เข้าเล่มแบบปรุฉีกหัว รหัสสินค้า OH 6003-228