เกี่ยวกับนันทพันธ์

ลงวันที่: 26 เมษายน 2559

“เพราะวันนี้เราไม่ใช่แค่โรงพิมพ์ แต่เราเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของคุณ

 เพื่ออยู่เคียงข้างและก้าวสู่ ความสำเร็จ ไปด้วยกัน”

 

วิสัยทัศน์ ( Vision)

“เป็นผู้นำด้านการให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ครบวงจร”

 

พันธกิจ ( Mission)

“เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ

ในด้านการให้คำปรึกษา แนะนำ ออกแบบ 

ผลิตสิ่งพิมพ์ทุกประเภทและบรรจุภัณฑ์คุณภาพมาตรฐาน 

ภายใต้การมีส่วนร่วมช่วยเหลือ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม”

 

Nuntapun  Business Scope

  เราคือผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ครบวงจร พร้อมให้บริการปรึกษาและออกแบบตามความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกระดับโดยทีมงานมากด้วยประสบการณ์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย คุณภาพมาตรฐาน ส่งมอบสินค้าตรงตามเวลาที่กำหนด สะดวก รวดเร็ว ด้วยช่องทางสั่งสินค้าออนไลน์

 

Nuntapun Printting  กว่า 20  ปีที่เรายืนหยัดอย่างมั่นคงจากโรงพิมพ์ห้องแถวเล็กๆ เริ่มต้นธุรกิจด้วยแรงงานไม่กี่ชีวิต    ค่อยๆ พัฒนาต่อยอดทีละเล็กทีละน้อย ด้านการพิมพ์จนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอย่างกว้างขวางในจังหวัดเชียงใหม่และทั่วประเทศ ด้านการให้คำปรึกษาออกแบบ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และบรรจุภัณฑ์ แบบครบวงจร (One Stop Service)ด้วยคุณภาพได้มาตรฐาน  กำลังการผลิตสูงตรงตามความต้องการของลูกค้าจึงทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากองค์กร หน่วยงานราชการ สถานศึกษาต่าง ๆตลอดไปจนถึง บริษัทเอกชนชั้นนำหลายแห่งที่เราได้มีโอกาสได้รับใช้ อยู่เคียงข้างธุรกิจ และพร้อมที่จะก้าวและเติบโตไปด้วยกัน 

 

 

 

Nuntapun  Product   :   We are One Stop Service & Production

  ด้วยเทคโนโลยีการการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ กำลังการผลิตสูงเราจึงมีความพร้อมในการผลิต และให้บริการด้านงานพิมพ์ได้หลากหลายประเภท ทั้งการพิมพ์ระบบออฟเซ็ท (Offset)  และการพิมพ์ด้วยระบบ Digital ตลอดไปจนถึงกระบวนการงานหลังพิมพ์ (After Press) อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและรวดเร็ว ตรงตามความต้องการของลูกค้า ในการสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ  อาทิเช่น

- สิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร

- สิ่งพิมพ์ในสำนักงาน

- สิ่งพิมพ์เทศกาล โอกาสสำคัญต่างๆ 

- สิ่งพิมพ์วิชาการ หนังสือ ตำราเรียน

- สิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ กล่องและถุงกระดาษ

- สติกเกอร์ ฉลากสินค้า ป้ายราคา

- ป้าย อุปกรณ์ออกบูธ แสดงสินค้า จัดนิทรรศการเคลื่อนที่

 

Nuntapun  Service Performance   :  We are Print Consult & Technology Company 

ด้วยทีมงานที่พร้อมให้บริการ ในการแนะนำ ให้คำปรึกษา หาคำตอบเกี่ยวกับ การวางแผนการออกแบบ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา และบรรจุภัณฑ์ ที่จะช่วยตอบข้อสงสัย ตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจน รายละเอียดทั้งเรื่องวัตถุดิบ ในกระบวนการผลิต รูปแบบการออกแบบ Design ที่ให้ตรงใจตามกลุ่มเป้าหมาย โดยทั้งลูกค้าและทีมงานร่วมมือกันหาทางออก และแนวทางแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ และแนวทางที่เหมาะสมที่สุด

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้ประหยัดเวลา  เช่น การเยี่ยมชมและสั่งซื้อสินค้า Online ผ่านทางอินเตอร์เน็ต , ระบบเก็บฐานข้อมูลประวัติลูกค้า (Database) สามารถค้นหาข้อมูลงานที่เคยสั่งผลิตได้ตาม Job ID หรือ Customer ID , ระบบจัดเก็บไฟล์บน Server ส่วนกลางสามารถค้นหาไฟล์งานของลูกค้าที่เคยสั่งทำนำมาแก้ไข และผลิตซ้ำได้

 

 

 

 

Nuntapun Core Value  4S for Success

     จากการที่ บริษัท นันทพันธ์พริ้นติ้ง จำกัด ได้ให้บริการด้านการผลิตสื่ออย่างครบวงจร เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงมีค่านิยมองค์กรเพื่อให้การทำงานของบุคลากรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ 4S for Success 

SERVICE – การบริการด้วยใจรัก พนักงานมีความพร้อมในการให้คำปรึกษา ตอบข้อสงสัยของลูกค้าได้

SAVE –   ประหยัดต้นทุนในการบริหารจัดการ ใช้ระบบเทคโนยีสารสนเทศมาบริหาร จัดการสื่อสารภายในองค์กร โดยคำนึงถึงและระมัดระวังของเสียที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ประหยัดพลังงานและเวลา เพื่อลดต้นทุนการผลิตในส่วนที่เป็นของเสีย ให้ลูกค้าได้สินค้าที่มีคุณภาพที่ดี ตรงตามความต้องการ

SMART –  ด้านบุคลากรมีความภูมิใจในความเป็นทีมงานนันทพันธ์   ด้านผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ออกแบบให้ดูเท่ ดูทันสมัยตรงตามความต้องการของลูกค้า

SPEED – มีความรวดเร็วในการให้บริการ การผลิต ส่งสินค้าถูกต้องตรงเวลา ตามระยะเวลา มีประสิทธิภาพ ตามกำลังการผลิต

  จากความมุ่งมั่นของผู้บริหารและความร่วมแรงร่วมใจกันของบุคลากร ทำให้วันนี้ บริษัทนันทพันธ์พริ้นติ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่ครอบคลุมงานทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และบรรจุภัณฑ์ คุณภาพมาตรฐาน มีกำลังการผลิตสูง ที่สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ