สวดมนต์ครั้งที่2

Tag: กิจกรรมนันทพันธ์ ลงวันที่: 26 มิถุนายน 2557

ประจำเดือนมิถุนายน 2557

รูปภาพแกลเลอรี่

 
ค่ำวานนี้เวลาประมาณ 19.00 น. บริษัทนันทพันธ์พริ้นติ้ง จำกัด โดยคุณธนพันธ์ ศิริโยธิพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ
และพนักงาน ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ ภาวนารักษาศีล บริเวณหน้าโรงงานผลิต บริษัทนันทพันธ์พริ้นติ้ง จำกัด สำหรับท่านใด
ที่มีความต้องการร่วมสวดมนต์ ก็สามารถแจ้งความประสงค์มาได้นะคะ โปรแกรมสวดมนต์เดือนหน้าจะแจ้งล่วงหน้าให้ทราบทันที
สวัสดีค่ะ

นักศึกษาราชมงคลล้านนาศึกษาดูงาน

งานรื่นเริงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

ทำบุญตักบาตรประจำปี 2561