จััดการกับห้องเก็บงาน

Tag: กิจกรรมนันทพันธ์ ลงวันที่: 27 กันยายน 2557

งานเยอะก็ฝุ่นเยอะเป็นธรรมดา

รูปภาพแกลเลอรี่

ออกแรงแต่เช้า!!! หลังจากที่ส่งงานลูกค้าหลายๆท่านเสร็จก็พอมีที่ว่างให้ทำความสะอาด เราก็เลยจัดการทำความสะอาดห้องเก็บงาน จัดให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น อุปกรณ์ที่ใช้มานานก็รื้อทิ้งพร้อมต้อนรับอุปกรณ์ใหม่ๆ

นักศึกษาราชมงคลล้านนาศึกษาดูงาน

งานรื่นเริงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

ทำบุญตักบาตรประจำปี 2561