ตรวจสุขภาพประจำปี 2557

Tag: กิจกรรมนันทพันธ์ ลงวันที่: 30 กันยายน 2557

มาดูกันครับว่าใครกลัวเข็มกันบ้าง

รูปภาพแกลเลอรี่

เช้าวันที่ 30 กันยายน 2557 ผู้บริหาร,พนักงาน บริษัทนันทพันธ์พริ้นติ้ง จำกัด (โรงพิมพ์เชียงใหม่) 

เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2557 ณ บริเวณภายในออฟฟิตบริษัทฯ โดยได้รับการบริการจาก

 ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย  ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ปฎิบัติเช่นนี้ทุกปี

เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน มีรูปภาพพนักงานของเราให้ลูกค้าชมกันค่ะ

นักศึกษาราชมงคลล้านนาศึกษาดูงาน

งานรื่นเริงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

ทำบุญตักบาตรประจำปี 2561