ฟังผลตรวจสุขภาพประจำปี 2557

Tag: กิจกรรมนันทพันธ์ ลงวันที่: 9 ตุลาคม 2557

ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

รูปภาพแกลเลอรี่

บ่ายวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ผู้บริหาร,พนักงาน บริษัทนันทพันธ์พริ้นติ้ง จำกัด (โรงพิมพ์เชียงใหม่) 

เข้ารับฟังผลตรวจสุขภาพประจำปี 2557 ณ บริเวณภายในออฟฟิตบริษัทฯ โดยได้รับการบริการจาก

ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งน่ายินดีที่ร่างกายของแต่ละท่านผลออกมาค่อนข้างดี

จะมีอยู่บางส่วนที่น้ำหนักเกินกันไปบ้าง ทางแพทย์ก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนเรื่องอาหารและการออกกำลังกาย

ไปดูรูปกันครับ

นักศึกษาราชมงคลล้านนาศึกษาดูงาน

งานรื่นเริงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

ทำบุญตักบาตรประจำปี 2561