งานทอดกฐินสามัคคีเพื่อหาทุนทรัพย์สร้างอุโบสถพุทธชยันตี 2,600 ปี

Tag: กิจกรรมนันทพันธ์ ลงวันที่: 13 ตุลาคม 2557

ณ วัดพระธาตุศรีษะเกษ ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ภาพบรรยากาศ
งานทอดกฐินสามัคคีเพื่อหาทุนทรัพย์สร้างอุโบสถพุทธชยันตี 2,600 ปี การตรัสรู้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ทอดถวาย ณ วัดพระธาตุศรีษะเกษ ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่านวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

-ผู้บริหาร(คุณอภินันท์ -ธนพันธ์ ศิริโยธิพันธุ์) พนักงานบริษัทฯและญาติธรรม ร่วมเดินทางออกจากบริษัทนันทพันธ์พริ้นติ้ง จำกัด เวลา 7.30 น.
แวะตลาดทุ่งเกวียน แวะนมัสการพระบรมธาตุที่ จ.แพร่ ถึงที่หมาย ที่วัดพระธาตุศรีษะเกษเวลาประมาณ 15.30 น.
โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่ๆน้องๆชาวบ้านตำบลศรีษะเกษ 

-เวลาประมาณ 19.30 น. มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระผู้ใหญ่จาก อ.นาน้อย เพื่อความเป็นสิริมงคลคลแก่คณะเดินทางในครั้งนี้

-เวลา 20.30 น. มีการแสดงของนักเรียนจาก อ.นาน้อย รวมทั้งงานเลี้ยงเพื่อหาเงินสมทบทุนในการสร้างอุโบสถครั้งนี้ (งานรำวงย้อนยุค)
**ขอบคุณตำรวจ จาก อ.นาน้อยที่มาอำนวยความสะดวก

-เวลา 11.30 น. ทุกคนเข้าที่พัก

วันที่ 12 ตุลาคม 2557 

-เวลาประมาณ 10.00 น. ขบวนแห่กฐินสามัคคี เริ่มตั้งแถวบริเวณหน้าวัด โดยได้คณะฟ้อนรำ นำขบวนเป็นชายหญิงจากนันทพันธ์
10.30 น.ขบวนเริ่มเดินจากหน้าประตูวัดไปยังพระธาตุ ปี่กลองเริ่มเชิด ตอนนี้ทุกคนเริ่มสนุกกันแล้ว ทั้งคุณยาย คุณลุง ลูกเด็กเล็กแดง
ก็ฟ้อนรำอย่างสนุกสนาน 

-งานถวายกฐินดำเนินไปได้ด้วยดี พระผู้ใหญ่ รวมทั้งเจ้าอาวาส อ.นาน้อย ให้ความกรุณามารับกฐินในครั้งนี้

-ก่อนกลับยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญจาก ผู้เฒ่า ผู้แก่ ให้คณะจากเชียงใหม่ และผู้ร่วมงาน อย่างอบอุ่น

-เวลา 13.00 น. คณะฯ เดินทางออกจากดพระธาตุศรีษะเกษ ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย 
กลับถึงที่หมาย เวลา 19.00 น. โดยสวัสดีภาพ

***ตัวแทนผู้บริหารบริษัทนันทพันธ์พริ้นติ้ง จำกัด ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้งานกฐินสามัคคีในครั้งนั้
สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอผลบุญในการก่อกุศลครั้งนี้ อวยชัยให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานมัยแข็งแรงสมบูรณ์ ประสบผลสำเร็จในชีวิต 
และมีความสุขในชีวิตตลอดไป ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

นักศึกษาราชมงคลล้านนาศึกษาดูงาน

งานรื่นเริงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

ทำบุญตักบาตรประจำปี 2561