แถลงข่าว K SME North โชว์เหนือ Expo2014

Tag: กิจกรรมนันทพันธ์ ลงวันที่: 12 พฤศจิกายน 2557

คุณธนพันธ์ ศิริโยธิพันธุ์ ประธานเครือข่ายธุรกิจ K SMEภาคเหนือ

รูปภาพแกลเลอรี่

คุณธนพันธ์ ศิริโยธิพันธุ์ ประธานเครือข่ายธุรกิจ K SMEภาคเหนือ, คุณอภินันท์ ศิริโยธพันธุ์ , คุณวิเชียร บำรุงเกาะ 

เข้าร่วมงานแถลงข่าว K SME North โชว์เหนือ Expo2014 วันที่ 12 พ.ย.57 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่

ช่วงบ่ายที่ผ่านมา

ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร บริษัทนันทพันธ์พริ้นติ้ง ประจำปี 2562

กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่า และร่วมงานเบิกเนตรพระเจ้ารวมใจ