นักศึกษาราชมงคลล้านนาศึกษาดูงาน

Tag: กิจกรรมนันทพันธ์ ลงวันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2561

5 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์และนักศึกษาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ที่เข้ามาเยี่ยมชมการทำงานภายในบริษัทฯ

รูปภาพแกลเลอรี่

โรงพิมพ์เชียงใหม่ นันทพันธ์พริ้นติ้ง โดยคุณธนพันธ์ ศิริโยธิพันธุ์ และคุณพิรานันท์ ถาเมือง ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ที่เข้ามาเยี่ยมชมการทำงานภายในบริษัทฯ โดยมีการแนะนำแผนกต่างๆ ตั้งแต่การเริ่มต้นตลอดจนถึงขั้นตอนการผลิตเสร็จ ในหัวข้อบรรยาย "กว่าจะมาเป็นบรรจุภัณฑ์" เพื่อให้นักศึกษาเกิดประกายแนวคิดและนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในอนาคตต่อไป

งานรื่นเริงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

ทำบุญตักบาตรประจำปี 2561

แถลงข่าว K SME North โชว์เหนือ Expo2014