นักศึกษาราชมงคลล้านนาศึกษาดูงาน

Tag: กิจกรรมนันทพันธ์ ลงวันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2561

5 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์และนักศึกษาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ที่เข้ามาเยี่ยมชมการทำงานภายในบริษัทฯ

รูปภาพแกลเลอรี่

โรงพิมพ์เชียงใหม่ นันทพันธ์พริ้นติ้ง โดยคุณธนพันธ์ ศิริโยธิพันธุ์ และคุณพิรานันท์ ถาเมือง ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ที่เข้ามาเยี่ยมชมการทำงานภายในบริษัทฯ โดยมีการแนะนำแผนกต่างๆ ตั้งแต่การเริ่มต้นตลอดจนถึงขั้นตอนการผลิตเสร็จ ในหัวข้อบรรยาย "กว่าจะมาเป็นบรรจุภัณฑ์" เพื่อให้นักศึกษาเกิดประกายแนวคิดและนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในอนาคตต่อไป

ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร บริษัทนันทพันธ์พริ้นติ้ง ประจำปี 2562

กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่า และร่วมงานเบิกเนตรพระเจ้ารวมใจ