โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร บริษัทนันทพันธ์พริ้นติ้ง ประจำปี 2562

Tag: กิจกรรมนันทพันธ์ ลงวันที่: 25 มิถุนายน 2562

บริษัทนันทพันธ์พริ้นติ้ง จำกัด ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากร ในวันศุกร์และเสาร์ ที่ 21-22 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมานี้ ในหัวข้อ การสร้างทีม (Team Building) ณ ออนวัลเลย์ ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

รูปภาพแกลเลอรี่

โดยตลอดระยะเวลาสองวัน หนึ่งคืน ได้มีกิจกรรมต่างๆมากมายทั้งสาระประโยชน์ และความสนุกสนาน สร้างความคุ้นเคยและความสนิทสนม เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น ทุกคนได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด มุมมอง และทัศนคติ ทั้งต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและเพิ่มศักยภาพให้ตนเองและทีม ให้เข้มแข็ง เข้าใจการทำงานร่วมกันมากขึ้น ด้วยความรัก ความเข้าใจ ความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อนำองค์กรเข้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นต่อๆไป

กิจกรรมงานทำบุญทอดกฐิน ณ.วัดศรีษะเกษ ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน เมื่อเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562

โครงการไหว้พระสวดมนต์ครั้งที่ 3 ประจำปี 2019

ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562