ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

Tag: กิจกรรมนันทพันธ์ ลงวันที่: 13 กรกฎาคม 2562

รูปภาพแกลเลอรี่

บริษัท นันทพันธ์พริ้นติ้ง จำกัด  ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง และร่วมกันสืบสาน สืบทอดประเพณีที่ดีงามของเราชาวพุทธศาสนิกชนสืบไป

กิจกรรมงานทำบุญทอดกฐิน ณ.วัดศรีษะเกษ ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน เมื่อเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562

โครงการไหว้พระสวดมนต์ครั้งที่ 3 ประจำปี 2019

โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร บริษัทนันทพันธ์พริ้นติ้ง ประจำปี 2562