โครงการไหว้พระสวดมนต์ครั้งที่ 3 ประจำปี 2019

Tag: กิจกรรมนันทพันธ์ ลงวันที่: 12 กันยายน 2562

โครงการไหว้พระสวดมนต์ "เป็นนิจ เป็นชีวิตเป็นสุข ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3"

รูปภาพแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาทางบริษัทนันทพันธ์พริ้นติ้ง ได้มีการจัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนที่ยึดถือพระพุทธศาสนาในการดำรงชีวิต และนำไปแนวทางการปฏิบัติตนของพระสงฆ์มาเป็นแบบอย่างที่ดีงามในการดำเนินชีวิต

กิจกรรมงานทำบุญทอดกฐิน ณ.วัดศรีษะเกษ ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน เมื่อเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562

ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร บริษัทนันทพันธ์พริ้นติ้ง ประจำปี 2562