กิจกรรมงานทำบุญทอดกฐิน ณ.วัดศรีษะเกษ ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน เมื่อเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562

Tag: กิจกรรมนันทพันธ์ ลงวันที่: 22 ตุลาคม 2562

รูปภาพแกลเลอรี่

กิจกรรมทอดกฐิน เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน นิยมทำกันตั้งแต่วันแรมค่ำเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสอง
และเป็นการส่งเสริมให้ พุทธศาสนิกชนสืบทอดประเพณี ทางพระพุทธศาสนา ให้ยึดถือเป็นแบบแผนและแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลัง สืบต่อไป 

โครงการไหว้พระสวดมนต์ครั้งที่ 3 ประจำปี 2019

ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร บริษัทนันทพันธ์พริ้นติ้ง ประจำปี 2562