เคลื่อนย้ายหนังสือ

Tag: ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงวันที่: 7 ตุลาคม 2558

เข้า กทม.

ทีมงานนันทพันธ์ช่วยกันเคลื่อนย้ายหนังสือที่ลูกค้าสั่งพิมพ์

เพื่อขนส่งไปยัง กรุงเทพมหานคร ...ช่วงบ่ายนี้ถึงแดดจะแรง แต่เราทุกคนก็สู้นะครับ

สิ่งพิมพ์สำหรับร้านอาหาร

การทำงานของเครื่องเคลือบลามิเนต

ลงเครื่องจักร

เพิ่มกำลังการผลิต ขนย้ายเครื่องจักรสู่โรงงานหลังใหม่

ส่งหนังสือ