เพิ่มกำลังการผลิต ขนย้ายเครื่องจักรสู่โรงงานหลังใหม่

Tag: ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงวันที่: 25 พฤศจิกายน 2558

เครื่องจักรมารอตั้งแต่ตี 5 ตอนเช้าแล้วครับ

ช่วงเช้าวันนี้พนักงานบริษัท นันทพันธ์พริ้นติ้ง จำกัด และ บริษัทฯ ซับพรายเออร์

ร่วมกันขนย้ายเครื่องจักรพร้อมกับเปลี่ยนแปลงบริเวณที่ทำงานใหม่ โดยย้ายเครื่องจักรบางส่วน

ไปยังโรงงานผลิตหลังใหม่ ...โดยการเพิ่มเครื่องจักรครั้งนี้เพื่อตอบสนองงานของลูกค้าได้ไวและมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น ...ซึ่งเราหวังว่าจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าผู้มีอุปการะคุณที่มีให้กันด้วยดีตลอดมาและก็ตลอดไปนะครับ

สิ่งพิมพ์สำหรับร้านอาหาร

การทำงานของเครื่องเคลือบลามิเนต

ลงเครื่องจักร

ส่งหนังสือ

เคลื่อนย้ายหนังสือ