ลงเครื่องจักร

Tag: ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงวันที่: 28 มีนาคม 2559

ใหม่อีก 2เครื่อง

วันนี้เครื่องจักรใหม่ 2ตัว ถึงโรงพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยครับ

เหลือเพียงกระบวกการติดตั้ง ..สำหรับการเพิ่มเครื่องจักรในครั้งนี้เพื่อรองรับงาน

ของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นซึ่งเรามองเห็นถึงเวลาอันมีค่าของลูกค้า ฉะนั้นทุกๆงานที่ออกไปต้องฉับไว

และทรงประสิทธิภาพที่สุด

สิ่งพิมพ์สำหรับร้านอาหาร

การทำงานของเครื่องเคลือบลามิเนต

เพิ่มกำลังการผลิต ขนย้ายเครื่องจักรสู่โรงงานหลังใหม่

ส่งหนังสือ

เคลื่อนย้ายหนังสือ