หน้าแรก | สิ่งพิมพ์นันทพันธ์ | ป้าย, อุปกรณ์ออกบูธ, แสดงสินค้า, จัดนิทรรศการ

ไวนิลของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม ออกแบบและปริ้นท์ 4 สี ติดตั้งแบบ In Door ติดประกอบโครง Backdrop

ป้ายไวนิลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

X-stand ร้าน Homey Ceramics and Pretty Plus

x-stand ออกแบบ 4 สี ถอดประกอบชิ้นงานได้ง่าย เหมาะสำหรับนำไปประกอบการออกบูธแสดงสินค้าต่างๆ

ไวนิล X-Stand ร้าน New York Steak house

x-stand ออกแบบโทนสีตามรูปแบบขององค์กร มีข้อความพร้อมภาพประกอบ ปริ้น 4 สี พร้อมโครง

ไวนิล X-Stand โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ไวนิล ร้าน Gemstones ออกแบบ 4 สี ตามธีมสีสินค้าของร้าน

X-Stand พร้อมโครง ขนาด 60x160 cm

ป้ายกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรวมใจสันพระนอน ออกแบบและปริ้นท์ 4 สี ติดตั้งแบบ Outdoor

ไวนิล X-Stand ล้านนา ดีโค้ เอ็นเตอร์ไพร์ส

ไวนิล X-Stand โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่

ไวนิล X-Stand บริษัท ภราดรบ้านและที่ดิน

ป้ายโฟมบอร์ด โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

ไวนิล X-Stand โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

Rollup มูลนิธิขาเทียมฯ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดทำเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมสาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการ ออกแบบให้มีสีสันสวยงาม (ลูกค้านำไฟล์ภาพมาเอง)

ไวนิล X-Stand ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่