หน้าแรก | สิ่งพิมพ์นันทพันธ์ | ป้าย, อุปกรณ์ออกบูธ, แสดงสินค้า, จัดนิทรรศการ

ไวนิล X-Stand ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

ป้ายไวนิลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำในรูปแบบ 4 สี สำหรับติดตั้งแบบ outdoor พับมุม เจาะตราไก่ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

ป้ายยินดีต้อนรับโรงเรียนหอพระ จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายในสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34

ป้าย Rollup โครงการ Thailand Food Valley ซึ่งมีต้นแบบมาจากเมือง Wageningen Netherland เพื่อมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการแปรรูปอุตสาหกรรมอาหาร

ป้าย pp indoor cm blind จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนของโรงเรียนให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ

ป้าย Rollup pp indoor cm blind ติดประกอบโครง จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนของโรงเรียนให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ

ไวนิล X-Stand คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ป้ายโครงการพระราชดำริ

นามบัตร เชียงใหม่กุลพันธ์วิลล์

:งานพิมพ์ ป้ายstady board

:งานพิมพ์ ป้ายstady board

งานพิมพ์ ป้ายstady board

งานของ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(จ.เชียงใหม่)

งานของ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(จ.เชียงใหม่)

งานของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ป้ายstady board

standy board ไดคัตตามภาพ