หน้าแรก | สิ่งพิมพ์นันทพันธ์ | หนังสือ, ตำราเรียน, วารสาร | ตำรา/หนังสือเรียน/เอกสารประกอบการเรียนการสอน | งานหนังสือสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา

งานหนังสือสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา

ประเภท: หนังสือ, ตำราเรียน, วารสาร หมวด: ตำรา/หนังสือเรียน/เอกสารประกอบการเรียนการสอน ลงวันที่: 18 กรกฎาคม 2556

งานหนังสือสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา 100 เรื่อง 10 กลุ่มสาระวิชา ป.1 - ม.6 พิมพ์โดยใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม ปก หน้า-หลัง อาบยูวี พิมพ์ 4 สี เนื้อในหนังสือใช้กระดาษปอนด์ 80 แกรม เข้ารูปเล่มโดยการเย็บมุงหลังคา โรงพิมพ์นันทพันธ์ โรงพิมพ์เชียงใหม่

งานหนังสือสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา 100 เรื่อง 10 กลุ่มสาระวิชา ป.1 - ม.6 พิมพ์โดยใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม ปก หน้า-หลัง อาบยูวี พิมพ์ 4 สี เนื้อในหนังสือใช้กระดาษปอนด์ 80 แกรม เข้ารูปเล่มโดยการเย็บมุงหลังคา โรงพิมพ์นันทพันธ์ โรงพิมพ์เชียงใหม่

nuntapun