หน้าแรก | สิ่งพิมพ์นันทพันธ์ | สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์, สิ่งพิมพ์สำนักงาน | แผ่นพับ/โปรชัวร์ | Modern Lanna

Modern Lanna

ประเภท: สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์, สิ่งพิมพ์สำนักงาน หมวด: แผ่นพับ/โปรชัวร์ ลงวันที่: 9 มิถุนายน 2557

:งานพิมพ์แผ่นพับ 4 สี 5 พับ พิมพ์กระดาษอาร์ตมัน จัดเรียงภาพสินค้าแต่ละจังหวัด งานของ Modern Lanna โรงพิมพ์นันทพันธ์ โรงพิมพ์เชียงใหม่จัดส่งงานเรียบร้อยค่ะ

:งานพิมพ์แผ่นพับ 4 สี 5 พับ พิมพ์กระดาษอาร์ตมัน จัดเรียงภาพสินค้าแต่ละจังหวัด งานของ Modern Lanna โรงพิมพ์นันทพันธ์ โรงพิมพ์เชียงใหม่จัดส่งงานเรียบร้อยค่ะ

:Modern Lanna creative Products หรือ สินค้าสร้างสรรค์โมเดิร์นล้านนา รวบรวมเอางานจากความคิดต่างมานำเสนอให้ผู้คนที่ชื่นชอบในความมีเอกลักษณ์ได้หาไปใช้กัน ซึ่งต้องขอบคุณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่ส่งเสริมอาชีพดีๆสู่สังคม สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-150200 e-mail:cr4@moc.go.th

สินค้าแนะนำ

งานแผ่นพับ Thai Jungle Sports

งานแผ่นพับ Thai Jungle Sports ใช้กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม พิมพ์ 4 สี 3 พับ โรงพิมพ์นันทพันธ์

แผ่นพับพระธรรมจาริก

ขนาดงาน 8.25x23 นิ้ว พิมพ์ 4 สี จำนวน 2 หน้า พับ 4 พับ รหัสสินค้า OH 5701-112