หน้าแรก | สิ่งพิมพ์นันทพันธ์ | สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์, สิ่งพิมพ์สำนักงาน | แผ่นพับ/โปรชัวร์ | Modern Lanna

Modern Lanna

ประเภท: สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์, สิ่งพิมพ์สำนักงาน หมวด: แผ่นพับ/โปรชัวร์ ลงวันที่: 9 มิถุนายน 2557

:งานพิมพ์แผ่นพับ 4 สี 5 พับ พิมพ์กระดาษอาร์ตมัน จัดเรียงภาพสินค้าแต่ละจังหวัด งานของ Modern Lanna โรงพิมพ์นันทพันธ์ โรงพิมพ์เชียงใหม่จัดส่งงานเรียบร้อยค่ะ

:งานพิมพ์แผ่นพับ 4 สี 5 พับ พิมพ์กระดาษอาร์ตมัน จัดเรียงภาพสินค้าแต่ละจังหวัด งานของ Modern Lanna โรงพิมพ์นันทพันธ์ โรงพิมพ์เชียงใหม่จัดส่งงานเรียบร้อยค่ะ

:Modern Lanna creative Products หรือ สินค้าสร้างสรรค์โมเดิร์นล้านนา รวบรวมเอางานจากความคิดต่างมานำเสนอให้ผู้คนที่ชื่นชอบในความมีเอกลักษณ์ได้หาไปใช้กัน ซึ่งต้องขอบคุณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่ส่งเสริมอาชีพดีๆสู่สังคม สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-150200 e-mail:cr4@moc.go.th

สินค้าแนะนำ

งานของ TOTO Elephant Training

:งานพิมพ์แผ่นพับ ใบปลิว โปรชัวร์ เชียงใหม่ :งานพิมพ์แผ่นพับ พิมพ์กระดาษอาร์ตการ์ด 4 สี ทั้ง

5812-097_A4_แผ่นพับวัฒโน

แผ่นพับขนาด 42x29.7 cm (A3) แบบพับครึ่ง ซึ่งพับแล้วมีขนาดเท่ากับ A4 (29.7x21 cm) ใช้กระดาษอาร์ตมัน 1