หน้าแรก | สิ่งพิมพ์นันทพันธ์ | หนังสือ, ตำราเรียน, วารสาร | รายงานประจำปี | 5903-084_A4_book_สรุปรายงานตลาดแรงงาน

5903-084_A4_book_สรุปรายงานตลาดแรงงาน

ประเภท: หนังสือ, ตำราเรียน, วารสาร หมวด: รายงานประจำปี ลงวันที่: 14 มิถุนายน 2559

รายงานประจำปีศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง แสดงข้อมูลในเชิงวิชาการรูปแบบแผนภูมิ เข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคา ขนาดงาน 29.7x21 cm (A4)

รายงานประจำปี ส่วนมากประกอบด้วย

-คำนำ

-สารบัญ

-เนื้อหา

 

รายงานประจำปี 2558  ขนาด = A4

กระดาษอาร์ตการ์ด 230g/ล ตัด 2=17.75x24.75"

เบิก 315 ใบ,พิมพ์ 630 ใบ

ลง 2 แบบ# 4 พิมพ์ 4 สี,เคลือบลามิเนตด้าน

กระดาษปอนด์ 80g/ล ตัด 2=17.50x24",เบิก 1,610 ใบ,พิมพ์ 3,220 ใบ

ลง 4 แบบ # 4 พิมพ์ 4 สี, จำนวน 24 หน้า

28 หน้ารวมปก

เย็บมุงหลังคา

 

สินค้าแนะนำ

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ พระธรรมจาริก จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่หลักพระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาฯ และเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการพระธรรมจาริก

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ขนาด A4 (210x297เซนติเมตร), ชุดปกพิมพ์ 4 สี เคลือบด้าน, เนื้อใน พิมพ์ 1 สี, 3

หนังสือรายงานการประเมินผล

หนังสือรายงานการประเมินผล ของศูนย์เสมารักษ์ จัดพิมพ์ 4 สีปกแข็ง เนื้อในใช้กระดาษปอนด์ในการพิมพ์ ออกแ