หน้าแรก | สิ่งพิมพ์นันทพันธ์ | หนังสือ, ตำราเรียน | รายงานประจำปี | 5903-084_A4_book_สรุปรายงานตลาดแรงงาน

5903-084_A4_book_สรุปรายงานตลาดแรงงาน

ประเภท: หนังสือ, ตำราเรียน หมวด: รายงานประจำปี ลงวันที่: 14 มิถุนายน 2559

รายงานประจำปีศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง แสดงข้อมูลในเชิงวิชาการรูปแบบแผนภูมิ เข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคา ขนาดงาน 29.7x21 cm (A4)

รายงานประจำปี ส่วนมากประกอบด้วย

-คำนำ

-สารบัญ

-เนื้อหา

 

รายงานประจำปี 2558  ขนาด = A4

กระดาษอาร์ตการ์ด 230g/ล ตัด 2=17.75x24.75"

เบิก 315 ใบ,พิมพ์ 630 ใบ

ลง 2 แบบ# 4 พิมพ์ 4 สี,เคลือบลามิเนตด้าน

กระดาษปอนด์ 80g/ล ตัด 2=17.50x24",เบิก 1,610 ใบ,พิมพ์ 3,220 ใบ

ลง 4 แบบ # 4 พิมพ์ 4 สี, จำนวน 24 หน้า

28 หน้ารวมปก

เย็บมุงหลังคา

 

สินค้าแนะนำ

:งานของเทศบาลตำบลสันโป่ง

งานพิมพ์หนังสือ รายงานประจำปี หนังสือประกอบการสอน หนังสือสารคดี เชียงใหม่ :จัดทำรายงานประจำปี ป

หนังสือรายงานประจำปี

ขนาด A4 (210x297 มิลลิเมตร) เข้าเล่มใสกาว ชุดปกพิมพ์สี่สีเคลือบลามิเนตเงา เนื้อในพิมพ์สี่สีจำนวน 90