หน้าแรก | สิ่งพิมพ์นันทพันธ์ | สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์, สิ่งพิมพ์สำนักงาน | นามบัตร | นามบัตร บริษัท ไวส์ โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

นามบัตร บริษัท ไวส์ โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ประเภท: สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์, สิ่งพิมพ์สำนักงาน หมวด: นามบัตร ลงวันที่: 3 ตุลาคม 2559

จำนวน 100 ใบ

ขนาด 5.5x9 cm

อ/ก 260g ปริ้น 4 สี 2 ด้าน

ลง 25 แบบปริ้น 4 ใบ

ไม่เคลือบ,ตัดเป็นใบ  เปลี่ยนแค่ชื่อ  เบอร์โทร อีเมล์

สินค้าแนะนำ

งานนามบัตร บจก.ทีทีเค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ขนาด 9x5.5 เซนติเมตร พิมพ์ 4 สี รหัสสินค้า YU 5910-042

นามบัตรส่วนบุคคล ออกแบบให้ชื่อบุคคล ตำแหน่ง ชื่อบริษัท และอีเมล์

นามบัตร ขนาด 90x55 มิลลิเมตร พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน รหัสสินค้า NI 6001-037