หน้าแรก | สิ่งพิมพ์นันทพันธ์ | สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์, สิ่งพิมพ์สำนักงาน | แผ่นพับ/โปรชัวร์ | แผ่นพับ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น

แผ่นพับ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น

ประเภท: สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์, สิ่งพิมพ์สำนักงาน หมวด: แผ่นพับ/โปรชัวร์ ลงวันที่: 4 ตุลาคม 2559

แผ่นพับ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น จำนวน 3,000 ใบ
ขนาด A3
อ/ม 130g/ล ตัด 2=18x25"เบิก 850 ใบ,พิมพ์ 1,700 ใบ
ลง 2 แบบ# 4 พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน

สินค้าแนะนำ

งานของ BQUTIQUE HOMESTAY

:งานพิมพ์แผ่นพับ ใบปลิว โปรชัวร์ เชียงใหม่ :งานพิมพ์แผ่นพับ พิมพ์กระดาษอาร์ตการ์ด 4 สี ทั้งหม

Q restaurant

Q restaurant