หน้าแรก | สิ่งพิมพ์นันทพันธ์ | สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์, สิ่งพิมพ์สำนักงาน | นามบัตร | นามบัตร บจก.แอล.พี.บีช รีสอร์ท

นามบัตร บจก.แอล.พี.บีช รีสอร์ท

ประเภท: สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์, สิ่งพิมพ์สำนักงาน หมวด: นามบัตร ลงวันที่: 4 ตุลาคม 2559

นามบัตรคุณฉันทนา ลิ้มสุวรรณ 200 ใบ

นามบัตรคุณธีรารัตน์ ตั้งเกียนรุ่งเสรี 200 ใบ

ขนาด 5.5x8.5 cm

อ/ก 260g ปริ้น 4 สี 2 ด้าน

ลง 25 แบบปริ้น 20 ใบ

สินค้าแนะนำ

งานนามบัตรดิจิจ๊อบ

ขนาด 9x5.5 เซนติเมตร พิมพ์ 4 สี รหัสสินค้า YU 6006-122

งานพิมพ์นามบัตร 2 ด้าน

:รับพิมพ์นามบัตรเชียงใหม่ ออกแบบนามบัตรเชียงใหม่ นามบัตรราคาถูกเชียงใหม่ :นามบัตร พิมพ์ 2 ด้าน กร