หน้าแรก | สิ่งพิมพ์นันทพันธ์ | ป้าย, อุปกรณ์ออกบูธ, แสดงสินค้า, จัดนิทรรศการ | โฟมบอร์ด/แบนเนอร์ | นามบัตร เชียงใหม่กุลพันธ์วิลล์

นามบัตร เชียงใหม่กุลพันธ์วิลล์

ประเภท: ป้าย, อุปกรณ์ออกบูธ, แสดงสินค้า, จัดนิทรรศการ หมวด: โฟมบอร์ด/แบนเนอร์ ลงวันที่: 4 ตุลาคม 2559

นามบัตร 200 ใบ
ขนาด 5.3 x 8.8 cm แนวตั้ง
อ/ก 260g ปริ้น 4 สี 2 ด้าน
ลง 25 แบบปริ้น 8 ใบ

สินค้าแนะนำ

โฟมบอร์ด

:รับพิมพ์โฟมบอร์ด ,standy board,อุปกรณ์จัดนิทรรศการ เชียงใหม่ :งานพิมพ์โฟมบอร์ด เจาะห่วง ทำเป็น

โฟมบอร์ดเทิดพระเกียรติ

อุปกรณ์ที่จะช่วยให้งานจัดแสดงสินค้า จัดนิทรรศการเป็นเรื่องง่าย