หน้าแรก | สิ่งพิมพ์นันทพันธ์ | สื่อสิ่งพิมพ์สำหรับร้านอาหาร | เมนูอาหาร Helloshabu

เมนูอาหาร Helloshabu

ประเภท: สื่อสิ่งพิมพ์สำหรับร้านอาหาร หมวด: ลงวันที่: 8 มิถุนายน 2562

เมนูอาหาร 20 เล่ม
ขนาด A4
อ/ก 260g ปริ้น 4 สี 2 ด้าน
1 เล่มมี 12 หน้า รวมปก ปริ้น 75 ใบ (รวมเผื่อเคลือบแล้ว 5 เล่ม)
เคลือบลามิเนตเงา 2 ด้าน