หน้าแรก | สิ่งพิมพ์นันทพันธ์ | สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ, โอกาสสำคัญ | ใบฎีกา ซองผ้าป่า /กฐิน | ใบฏีกาผ้าป่า พาณิชยการเชียงใหม่

ใบฏีกาผ้าป่า พาณิชยการเชียงใหม่

ประเภท: สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ, โอกาสสำคัญ หมวด: ใบฎีกา ซองผ้าป่า /กฐิน ลงวันที่: 19 ตุลาคม 2559

ใบฏีกาผ้าป่าพร้อมซอง จำนวน 1,000 ชุด
ขนาด F4
ป.80g/ญ ตัด 4=15.50x21.50"
เบิก 150 ใบ,พิมพ์ 600 ใบ
ลง 2แบบ# 4 พิมพ์น้ำเงิน 2 ด้าน
ซองขาวเบอร์ 9/125g,เบิก 1,020 ซอง,พิมพ์ 1,020 ซอง
ลง 1 แบบ# 11
พิมพ์สีน้ำเงิน

สินค้าแนะนำ

ใบฎีกากฐินสามัคคี วัดบ้านลู ต.บ้านเสด็จ จ.ลำปาง ขนาด A4 ออกแบบ 1 สี ซองสีขาว เบอร์ 9

ขนาด A4 พิมพ์ 1 สี 2 ด้าน ซองสีขาวเบอร์ 9 พิมพ์สีน้ำเงินเข้ม รหัสสินค้า NI 5709-080

งานใบฎีกาของวัดสุขเกษม

:รับพิมพ์ซองผ้าป่าเชียงใหม่ ซองกฐินเชียงใหม่ ซองงานบุญเชียงใหม่ :พิมพ์ซองกฐิน พร้อนเนื้อใน พิมพ์