หน้าแรก | สิ่งพิมพ์นันทพันธ์ | สื่อสิ่งพิมพ์สำหรับร้านอาหาร | เมนูอาหาร,คุณณัฐวุฒิ

เมนูอาหาร,คุณณัฐวุฒิ

ประเภท: สื่อสิ่งพิมพ์สำหรับร้านอาหาร หมวด: ลงวันที่: 8 มิถุนายน 2562

เมนูอาหาร 4 เล่ม

ขนาด 15x19.5 cm

อ/ก 260g ปริ้น 4 สี 2 ด้าน

1 เล่ม 22 หน้ารวมปก

ปริ้น 18 ใบ